Tima là gì? Có nên vay tiền với Tima? Vay tiền Tima như thế nào?

Tima là gì? Tima có gì khác biệt so với các công ty cho vay khác? Có nên vay tiền tại Tima hay không? Vay tiền Tima như thế nào?