Làm cách nào để không bị tính phí thẻ tín dụng?

Những hướng dẫn giúp bạn phân biệt các loại phí thẻ tín dụng khác nhau, khi nào xảy ra và cách tránh bị phát sinh phí.