Rút tiền thẻ tín dụng là gì? Cách rút tiền thẻ tín dụng

Trong một số trường hợp khẩn cấp khách hàng vẫn có thể rút tiền mặt thẻ tín dụng. Có nên rút tiền mặt thẻ tín dụng?