Quantum X là gì? Quantum X đa cấp, lừa đảo như thế nào?

Quantum X có phải đa cấp, lừa đảo hay không? Phân tích về Quantum X, một dự án đầu tư ủy thác lợi nhuận cao mới nổi trong cộng đồng Việt Nam.