Tại sao 95% nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường chứng khoán?

Mọi nhà đầu tư đều đến với thị trường chứng khoán với mong muốn kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên, trên thực tế, đa số đều trở thành nạn nhân. Theo một số thống kê không chính thức, có tới 95% nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Vậy đâu là nguyên … Continue reading Tại sao 95% nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường chứng khoán?