Các thuật ngữ thẻ tín dụng mà ai cũng nên biết

Trước khi làm yêu cầu mở thẻ tín dụng, bạn nên nắm rõ những khái niệm cơ bản xoay quanh sản phẩm tài chính này. Dưới đây là một số thuật ngữ mà bạn nên biết. Phí thường niên: Là loại phí mà người dùng thẻ tín dụng phải trả mỗi năm để sử dụng … Continue reading Các thuật ngữ thẻ tín dụng mà ai cũng nên biết