Các CEO quyền lực nhất thế giới kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm? Con số có thể khiến bạn giật mình!

Thêm một lý do để làm chủ. Ngay từ năm 1965, các CEO của những doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ đã kiếm được trung bình 924.000 đô la mỗi năm (tính theo giá đô la 2018 sau lạm phát). Từ đó đến nay, con số này đã tăng lên với một tốc độ chóng mặt.

Theo một báo cáo từ Viện Chính sách Kinh tế (Economic Policy Institute), mức thu nhập của các CEO đạt đỉnh vào thời điểm năm 2000 ở mức 21 triệu đô mỗi năm (tính theo giá đô la 2018). Còn trong năm 2018, các CEO tại các doanh nghiệp lớn nhận được trung bình 17.2 triệu đô, gấp hàng trăm lần mức lương của một nhân viên bình thường.

“Tỉ lệ lương thưởng giữa CEO và nhân viên là 278/1 trong năm 2018, cao gấp nhiều lần tỉ lệ 20/1 thời điểm năm 1965 và 4.8 lần tỉ lệ 58/1 thời điểm năm 1989”, báo cáo này chỉ rõ.

Tổ chức thực hiện báo cáo này thống kê dựa trên 350 doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ, tính toán số tiền mà các CEO nhận được dựa trên cả tiền lương, thưởng, quyền chọn mua cổ phiếu và một số khoản khác. Trong đó, với quyền chọn mua cổ phiếu, tổ chức này thống kê bằng cả giá trị của quyền được trao và giá trị thực tế của khối lượng cổ phiếu đó.

Ngay cả khi so sánh trong giới nhà giàu, các CEO cũng nổi bật hơn hẳn. “Các CEO kiếm được nhiều tiền hơn gấp khoảng 5 lần so với những người khác trong nhóm 0,1%”.

Bạn có thể tham khảo số liệu dưới đây để thấy mức tiền mà các CEO nhận được đã tăng lên nhanh chóng theo thời gian ra sao (tính theo đô la năm 2018).

1965

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị thực tế của quyền chọn): 924.000 USD

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị của quyền được trao): 705.000 USD

1973

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị thực tế của quyền chọn): 1,2 triệu USD

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị của quyền được trao): 920.000 USD

1978

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị thực tế của quyền chọn): 1,7 triệu USD

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị của quyền được trao): 1,3 triệu USD

1989

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị thực tế của quyền chọn): 3,1 triệu USD

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị của quyền được trao): 2,4 triệu USD

1995

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị thực tế của quyền chọn): 6 triệu USD

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị của quyền được trao): 6,6 triệu USD

2000

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị thực tế của quyền chọn): 21,5 triệu USD

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị của quyền được trao): 21,5 triệu USD

2007

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị thực tế của quyền chọn): 20 triệu USD

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị của quyền được trao): 14 triệu USD

2009

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị thực tế của quyền chọn): 11,3 triệu USD

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị của quyền được trao): 10,8 triệu USD

2016

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị thực tế của quyền chọn): 16 triệu USD

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị của quyền được trao): 12,8 triệu USD

2017

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị thực tế của quyền chọn): 17,3 triệu USD

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị của quyền được trao): 12,7 triệu USD

2018

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị thực tế của quyền chọn): 17,2 triệu USD

Thu nhập thường niên của CEO (dựa giá trị của quyền được trao): 14 triệu USD

This entry was posted in Uncategorised and tagged .
%d bloggers like this: