Phong trào FIRE là gì? Nguồn gốc của phong trào này là từ đâu?

Phong trào FIRE là gì?

FIRE là viết tắt của Financial Independence, Retire Early (Độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm) là một phong trào khuyến khích mọi người tiết kiệm tiền bạc và đầu tư để nghỉ hưu sớm hơn độ tuổi truyền thống, có thể là ở độ tuổi 30 hoặc 40. Bằng cách dành một phần lớn, thậm chí tới 70% thu nhập cho tiết kiệm và đầu tư, những người tham gia phong trào này có thể nghỉ việc và sống dựa vào danh mục đầu tư của mình.

Nguồn gốc của phong trào FIRE

Thuật ngữ FIRE lần đầu tiên xuất hiện trong cuốn sách “Your Money or Your Life” (Tiền của bạn hay cuộc sống của bạn) xuất bản năm 1992, viết bởi hai tác giả Vicki Robin và Joe Dominguez. Thuật ngữ này cũng phản ánh tinh thần của cuốn sách: đặt các khoản chi phí và thời gian dành cho công việc cạnh số giờ của cuộc đời bạn. Mọi chi phí được so sánh với thời gian bạn phải làm việc để kiếm đủ số tiền đó.

Những người ủng hộ lối sống này thường bắt đầu bằng việc tiếp tục đi làm trong một vài năm và tiết kiệm lên tới 70% thu nhập. Khi mà số tiền tiết kiệm của họ đạt mức 30 lần chi phí sinh hoạt hàng năm, họ sẽ từ bỏ công việc của mình.

Để trang trải kinh phí khi không còn đi làm, những người theo đuổi phong trào FIRE sẽ rút một phần nhỏ từ số tiền tiết kiệm, thông thường từ 3% đến 4% mỗi năm. Tùy thuộc vào số tiền tiết kiệm và lối sống mong muốn, điều này đòi hỏi sự chuyên trong việc theo dõi các khoản chi cùng với tiếp tục duy trì và phân bổ lại các khoản đầu tư của họ.

Một số nhóm thuộc phong trào FIRE

Bản thân trong nội bộ những người ủng hộ phong trào FIRE cũng có nhiều nhóm nhỏ khác nhau, chủ yếu phân biệt bởi khả năng tài chính và lối sống thường ngày.

  • Fat FIRE: những cá nhân với lối sống truyền thống, tiết kiệm ở mức nhiều hơn trung bình.
  • Lean FIRE: những người có xu hướng sống theo chủ nghĩa tối giản, tỉ lệ tiết kiệm so với thu nhập ở mức tương đối cao.
  • Barista FIRE: những người đã từ bỏ công việc văn phòng 9h-đến-5h nhưng vẫn thực hiện các công việc bán thời gian để trang trải chi phí do chưa tiết kiệm đủ.
  • Coast FIRE: những người đã tiết kiệm đủ để trang trải chi phí sinh hoạt, nhưng vẫn thực hiện các công việc bán thời gian.

6 thoughts on “Phong trào FIRE là gì? Nguồn gốc của phong trào này là từ đâu?

  1. Pingback: Lối sống tối giản có thể giúp bạn quản lý tài chính cá nhân tốt hơn như thế nào? – Sodu

  2. Pingback: 14 cách để dạy con cái bạn về tiền bạc – Sodu

  3. Pingback: Tại sao theo đuổi chủ nghĩa tối giản đôi khi có thể ảnh hưởng xấu tới tài chính cá nhân của bạn? – Sodu

  4. Pingback: Tối giản tài chính là gì? Làm thế nào để trở thành một người tối giản tài chính? – Sodu

  5. Pingback: Đây là 3 điều quan trọng nhất bạn cần làm với tiền của mình trong đại dịch Covid-19 – Sodu

  6. Pingback: Tự do tài chính là gì? Làm thế nào để đạt được tự do tài chính? - Sodu

Leave a Reply

%d bloggers like this: