Là sinh viên có nên làm thẻ tín dụng? Bài viết này là câu trả lời cho bạn

Chúng ta thường được nghe một bài ca muôn thuở về chuyện tiền bạc của giới sinh viên: Sinh viên nghèo lắm làm gì có tiền! Nhiều bạn trẻ giữ nguyên suy nghĩ như vậy, và không bao giờ dành thời gian tìm hiểu về các sản phẩm tài chính có mặt trên thị trường. … Continue reading Là sinh viên có nên làm thẻ tín dụng? Bài viết này là câu trả lời cho bạn